December 29th, 2013

писар

модель осілого бандита

Орест Друль, для УП _ Вівторок, 24 квітня 2007

Європейську  традицію у нас було перервано або настільки давно, або настільки криваво, що говорити про її трансляцію не доводиться.
Тому для її привнесення в практику нашого права мало творення правничих актів a la ЄС, необхідно осмислити їх сутнісну відмінність від радянських прототипів.

І справа не тільки в позитивістській парадигмі радянської школи юриспруденції, на що справедливо зверталася увага дослідників.
Справа у підставовому способі організації суспільства: на монополістичних чи конкуренційних засадах або, як прийнято називати в інституційній теорії, на основі вертикального чи горизонтального соціального контракту.

Кілька слів на обґрунтування цієї тези.

Модель "осілого бандита"

У 1996 році Мартін МакҐір і Мансур Олсон запропонували елегантну математичну модель економічних наслідків обох типів контракту.
Модель вертикального контракту описується ними яскравою метафорою "осілого бандита".
Collapse )