January 8th, 2013

писар

комплекс інваліда, чухонські казки-2


Нагуглилося у розвиток теми чухонських архетипів у росіян.  Цитат мабуть забагато, але це задля масштабу явища.

"Я не хочу бути чиєюсь ногою - це шизофренія, а вони так мислять". (Р.Мартинюк)

Collapse )
  • Current Music
    и вся история страны - история болезни