December 18th, 2011

писар

"разум когда-нибудь победит"

94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш
Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й
С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М.
Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.
http://forum.pravda.com.ua/read.php?2,211584726

 Мозок не вичитує окремі літери (якщо це не мозок коректора), а сприймає слово загалом, як ієрогліф, як картинку. Яка, в свою чергу, може бути виконана неохайно, що, одначе, не заважає сприйняттю.