November 15th, 2009

писар

демографічне

Переселення українців до Далекого Сходу наприкінці XIX - на початку XX ст.
В'ячеслав Чорномаз
Кажучи про причини переселення українців з рідних земель на чужину, дослідники відзначають відсутність засобів до існування на батьківщині через безземелля внаслідок значного аграрного перенаселення в українських губерніях. У європейській частині Російської імперії за період з 1870 по 1900 рік селянських дворів зросло на 57,8%.
http://etno.us.org.ua/lib/czornomaz.html

Енциклопедія українознавства
під ред. Кубійовича

Завдяки одному з найвищих в Європі природному приростові населення (1913 на Центр. і Сх. Землях 18,9 на 1 000 осіб), дійсний приріст населення був високий: з 32,7 млн у 1897 до 46,0 млн у 1914 на укр. етнічній території (без мішаних земель).
uk.wikipedia.org/wiki/Рух_людності

Collapse )