February 7th, 2007

писар

Проект Закону України "Про Азарова"

Стаття 1.
Азаров є окремою, цілісною, всеосяжною, метафізичною сутністю, Політичним Абсолютом і Великим Архітектором Політичної Системи України, об'єктивною реальністю, даною нам у відчуттях.

Стаття 2.
Азаров є керівною і спрямовуючою силою українського народу, розумом, честю і совістю нашої епохи.

Стаття 3.
Азаров несе відповідальність за свої вчинки перед Богом, історією і власним сумлінням.

Стаття 4.
Скасована

Стаття 5.
Оскільки будь-яка п'ята стаття стосується національності, а Азаров – постать інтернаціональна, статтю скасовано.

Стаття 6.
Мова, якою розмовляє Азаров, є офіційною мовою, державною мовою і одночасно мовою міжнаціонального спілкування в Україні. Будь-які зміни в мові допускаються виключно Азаровим і за його особистою згодою.

Стаття 7.
Стосунки Азарова з Президентом регламентуються нецензурним виразом, який означає індифірентно-байдуже сприйняття дійсності.
Collapse )