September 25th, 2006

писар

підводний човен в болотах Євразії

Московітський симпатик України Андрій Окара - давній апольогет євразійського шляху для України. Що, до речі, цілком узгоджується з плянами Московії, оприлюднюваними азійськими нацменами (Каміль Ісхаков) від московітського уряду.

Тим несподіваніше останній допис Окари на "Оглядачі" на згадану тему.
Collapse )
  • Current Music
    когда усталая Окара...
писар

Бюджет 2007: "нет ребята, я не гордый..."

Закинув із сайту Ради таблиці бюджетів (цьогорічного і наступного) до Excel, побавився функціями і звів уседокупи.  Зростання бюджету на 20% (без урахування інфляції, звісно). Тобто те що менше 120% - те відносне скорочення, більше - непропорційне зростання.

Найцікавіші моменти (вибірка). Теоретично можливі помилки,  (покладаюся на =sumif().)

Видатки бюджету України  тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків │ 2 500,00 │ 4 150,00 │ 60,2%
Візити Президента України за кордон │ 19 000,00 │ 21 471,70 │ 88,5%

писар

бюджет 2007: "Всьо будєт Данбас"

Видатки бюджету України тис. грн. /2007 р/2006р./ %%


Секретаріат Кабінету Міністрів України  1 879 926,30     │   217 527,50     │  864%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України  144 210,80     │   107 052,50     │  135%


Апарат Міністерства вугільної промисловості України  5 000 814,20    │  3 456 417,50  │     145%
Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості  26 941,40    │  8 843,50    │  305%
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у вугледобувній промисловості  26 000,80   │   544,70 │         4773%
Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах  255 176,00   │   185 659,10   │    137%
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик  1 843 800,00  │   799 956,00     │  230%
Державна підтримка підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання  1 740 063,00    │  1 400 018,00   │   124%
Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів  105 156,00     65 505,00    │  161%

писар

бюджет 2007"село і люди"

Видатки бюджету України тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Бюджетна дотація на продукцію тваринництва та державна підтримка виробництва продукції рослинництва  3 559 800,00     639 500,00    557%
Селекція в рослинництві   90 000,00     100 000,00    90%
Міжнародна діяльність у галузі рибного  господарства  1 230,00     5 000,00    25%
Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу  14 903,60     224 946,20    7%
Генеральна державна сільськогосподарська інспекція  421 455,00     86 400,20    488%
Організація і регулювання установ в системі сільськогосподарського інспектування  413 239,00     78 569,80    526%

писар

бюджет 2007 "На Блохина! На Блохина!"

Видатки бюджету України тис. грн. /2007 р/2006р./ %%


Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень  100 714,70     20 000,00    504%
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді  3 000,00     9 632,60    31%
Реалізація програм та здійснення  заходів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді  3 000,00     8 000,00    38%
Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських  і Дефлімпійських іграх  3 184,50     7 028,40    45%
писар

бюджет 2007 : "Всем оставаться по местам"

Видатки бюджету України  тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Апарат Міністерства закордонних справ України  714 541,00     712 773,10    100%
Внески до установ і організацій СНД  5 181,80     5 823,70    89%
Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції  64 552,90     95 739,60    67%
Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були  депортовані з території України  44 356,10     71 400,00    62%
Внески до Міжнародної організації міграції  70,00     115,00    61%
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України  124 460,70     151 915,50    82%
Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України  504,70     756,00    67%
Будівництво (придбання) службового житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України  2 453,30     26 123,40    9%
Страховий фонд безпеки авіації  10,00     200,00    5%

писар

бюджет 2007 "В бумагу с головой заройся" (арматурн.)

Видатки бюджету України  тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Державний комітет архівів України  25 254,90     12 427,80    203%
Апарат Державного комітету архівів України  21 156,50     12 427,80    170%
Керівництво та управління у сфері архівної справи  6 059,50     1 736,10    349%

писар

бюджет 2007 "Приказано выжить"

</font>Видатки бюджету України  тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 1 600,00 175 820,00  1%
Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу  80 637,20   │   91 302,00   │       88%
Підвищення якості атмосферного повітря  8 000,00     29 728,00    27%
Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки  268,80     950,00    28%

писар

бюджет 2007 "Поют романсы"

Видатки бюджету України тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Міністерство фінансів України  32 475 897,30     6 387 604,60    508%
Керівництво та управління у сфері фінансів  1 027 107,00     389 225,70    264%
Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів, грошового обігу і кредиту  25 937,70     10 000,00    259%
Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи  10 253,00     4 832,20    212%
Внески до міжнародних організацій  8 660,50     22 165,70    39%
Обслуговування внутрішнього державного боргу  1 441 566,80     1 649 509,80    87%
Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах  20 690,50     29 325,70    71%
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів  27 728,00     5 130,30    540%
Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів  26 000,00     4 298,60    605%
Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження  1 728,00     231,70    746%

писар

бюджет 2007 "і на сторожі коло них поставлю Слово"

Видатки бюджету України  тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності  3 322,00     196,10    1694%
Виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб  410 317,70     129 277,00    317%
Технічне переоснащення обласних державних телерадіокомпаній  15 000,00     45 000,00    33%

писар

бюджет 2007 "Спи спокойно, страна"

Видатки бюджету України тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України  677 600,00     61 100,00    1109%
Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави  145 180,40     37 700,10    385%
Будівництво (придбання) службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України  240 403,00     622 482,00    39%
Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання  93 685,00     110 300,00    85%
Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях  157 631,70     188 934,10    83%
Відшкодування Фонду соціального страхування на випадок безробіття додаткових витрат, пов'язаних з виплатою військовослужбовцям, звільненим у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розмір, встановлений законодавством  1 000,00     4 400,00    23%
Захист важливих державних об'єктів  14 022,70     20 002,90    70%

писар

бюджет 2007 "Учітеся, брати мої"

Видатки бюджету України тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання  3 526,60     8 485,00    42%
Інформатизація та комп’ютеризація професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін  27 083,00     82 160,00    33%
Виплати на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"  123 319,20     127 942,50    96%
Державний департамент інтелектуальної власності  10 700,00     12 779,50    84%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості  70 000,00     68 000,00    103%

писар

бюджет 2007 "Земля і люди"

</font>Видатки бюджету України  тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків  30 000,00     10 000,00    300%
Державна служба геодезії, картографії та кадастру  25 050,00     26 022,40    96%
Демаркація та делімітація державного кордону  13 150,00     13 150,00    100%
Державний комітет України по земельних ресурсах  367 000,20     648,40    56601%
Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів  244 077,10     648,40    37643%

прим. Можлива помилка, а може й ні.
писар

бюджет 2007 "После трудов праведних"

Видатки бюджету України  тис. грн. /2007 р/2006р./ %%

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами  46 164,50     29 716,90    155%
Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади  73 608,20     46 325,80    159%
Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади  75 863,70     32 075,90    237%
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в  лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади  4 928,10     4 116,50    120%
Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами  50,50     43,60    116%
Ведення лісового та мисливського господарства та забезпечення утримання резиденції  10 300,10     2 611,90    394%
Капітальний ремонт та придбання обладнання для корпусу №2 клінічної лікарні „Феофанія”  30 000,00     -      
Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія"  39 074,10     28 364,60    138%
Розширення матеріально-технічної бази клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами 200 000,00 -


Дякую за увагу.
писар

"Wszystko na sprzedaz "

Жив собі один Менеджер з Продажу. Пішов влаштовуватися на роботу. Довго чи ні резюме розсилав, а якось набився у одну контору на співбесіду з Генеральним Директором. І пішло у них співбесіду шість годин. Вже й  директор змокрів, і менеджер тричі води просив,  а все ніяк не можуть домовитися. Починали з двохсот баксів на місяць - а вже за два з половиною кілобакси сперечаються, і відсотки, і бонуси, і якісь ще там спортзали, мобільний зв'язок, обіди, підйомні, страховки, відпустки, машину службову, ноутбук, купу усякого різного менеджер собі вибив. Здався нарешті Генеральний Директор, всі умови виконав. Усе, що Менеджер з Продажу вимагав - дав.

Почав Менеджер з Продажу працювати,  і за перший місяць збільшив продажі втричі, потім вдесятеро, потім у сто разів, а потім геть все в конторі продав, включаючи меблі, канцтовари, секретарку - друзям в лазню, базу даних клієнтів - конкурентам, а самого шефа - податковій.

Тому що це був до біса  здібний Менеджер з Продажу...


Автор: Турчинофф "Жыл был Халодный (Марос)."